Category

ورق hdf

درب HDF چیست ؟

انتخاب رنگ مناسب و شیک برای درب منزل
 رويه هاي HDFرا در دو دسته بررسي خواهيم کرد: الف) رويه هاي HDF به صورت ورق مسطح اين ورق ها در بازار ايران با ضخامت ۳ميلي متر به وفور يافت مي شود اما به طور محدود ورق HDF مسطح با ضخامت ۶ ميلي متر نيز وجود دارد. اما جالب است بدانيد که ورق هاي HDF مورد استفاده در صنعت درب همانطور که...
ادامه مطلب