درب ریلی چوبی

آوریل 29, 2020

درب ریلی چوبی اتاق

تمام لنگه درب های اتاق قابلیت نصب به صورت ریلی را دارا می باشند .

می توانید درب اتاق را از قسمت درب و چهارچوب اتاق انتخاب کرده و به صورت ریلی نصب کنید .