Category

روکش pvc

روکش pvc چیست ؟

روکش pvc
در اين دربها طرح مورد نظر بوسيله CNC روي MDF یا hdfاجرا مي شود و سپس روکش هاي PVC با ضخامتهاي ۰٫۲ يا ۰٫۴ روي آن وکيوم مي شود به طوري  که کاملا در تمام شيارها PVC حرکت کرده و پس از روکش کردن MDF طرح   CNC به طور کامل قابل مشاهده است.لازم به ذکر است در برخي از مدلها طرح به ...
ادامه مطلب