قرنیز

قرنیز – کد ۷۱۱

قرنیز سفید با رنگ پوششی
قرنیز

قرنیز – کد ۷۱۲

قرنیز با رنگ سفید پوششی
قرنیز

قرنیز – کد ۷۱۳

قزنیز سفید پلی اورتان
قرنیز

قرنیز pvc – کد ۷۰۳

قرنیز MDF با روکش وکیوم PVC
قرنیز روکش وکیوم

قرنیز روکش pvc – کد ۷۰۰

قرنیز MDF با روکش وکیوم PVC
قرنیز

قرنیز روکش PVC – کد ۷۰۱

قرنیز MDF با روکش وکیوم PVC
قرنیز

قرنیز روکش وکیوم – کد ۷۰۲

قرنیز MDF با روکش وکیوم PVC

قرنیز

هماهنگی قرنیز با پوشش کف اتاق شما می‌تواند هارمونی چشم نوازی را ایجاد کرده و به فضای داخلی دکوراسیون شما جانی تازه ببخشد.