قرنیز – کد ۷۱۳

قرنیز

رنگبندی متنوع

قابلیت ساخت در ابعاد متنوع