قرنیز – کد ۷۱۲

قرنیز

رنگبندی متنوع

قابلیت ساخت در ابعاد متنوع