درب کلاسیک – کد ۱۳۲

درب چوبی ورودی

درب چوبی

چهارچوب چوبی