درب لوکس اتاقی – کد ۱۰۶

درب با روکش گردو

رنگ پلی اورتان والرسا

منبت های چوبی