درب ضد سرقت مدرن – کد ۳۲۹

درب ضد سرقت مدرن
قیمت درب : 12.000.000 تومان

رویه ده میل روکش بلوط

قفل کالی

ورق داخل درب سرتاسری

طراحی مدرن