درب با چهارچوب برجسته – کد ۱۳۰

درب برجسته زواری

رنگ سفید پلی اورتان والرسا