درب اتاقی چوبی – کد ۱۴۵

درب چوبی

درب اتاقی تک قاب

درب با چهارچوب چوبی

چوب بلوط

رنگ پلی اورتان والرسا