درب اتاقی با روکش گردو – کد ۱۰۷

درب اتاقی با روکش گردو

روکش گردو

طرح میلانو

چهارچوب چوبی