Day

سپتامبر 4, 2015

درب ABS چیست؟

درب ABS چیست؟
ABS به صورت روکش و با ضخامت ۱/۲ میلی متر در دربهای ساختمانی و درب های چوبی مورد استفاده قرار می گیرد ABS.دارای خواصی است که توجیه کننده کاربرد آن در ساختمان می شود .اولین خاصیت ضد آب بودن آن است. پوسیدگی درهای چوبی بعد از کاربرد چندین ساله به علت تماس با آب منجر به تغییر شکل در...
ادامه مطلب