روکوب و کاور

روکوب کشویی چهارچوب های فلزی در دونوع با روکش طبیعی چوب و روکش وکیوم PVC ساخته می شوند.
روکوب ها به صورت شکل L می باشند و چهار چوب را از سمت نما کاملا پوشش می دهند.
روی انواع چهارچوب های فلزی ساده ، فرانسوی ، مکزیکی و غیره نصب می شوند .