درب ریلی

درب ریلی اتاق

تمامی لنگه درب ها قابلیت ریلی شدن را دارند .

مناسب برای اتاق هایی که فضایی برای بازشدن لنگه درب ندارند .