تلفن : 02122503517

Info[at]sepidarchoob.com

Category

CNC

طرح های حک شده CNC درب های داخلی و اتاق

درب های اتاقی ،داخلی وسرویسی که با MDF ساخته می شوند چه با روکش طبیعی چوب (راش وملچ و گردو) و چه با روکش وکیوم PVC قابلیت طرح پذیری با دستگاه CNC را دارا هستند که طرح های بیشماری روی این درب ها می توان اجرا کرد. عمق طرح اجرا شده روی درب بستگی به قطر MDF انتخاب شده می باشد هرچه...
ادامه مطلب
تماس با ما