تلفن : 17 35 50 22 - 021

Info[at]sepidarchoob.com

Category

چهارچوب ساده

چهارچوب فلزی

چهارچوب فلزی فرانسوی
چهارچوب های اتاقی و سرویسی در دو نوع چوبی و یا فلزی ساخته می شوند که انواع چوبی آن را می توانید در بخش درب و چهارچوب های چوبی ببینید ولی چهارچوب های فلزی در مدل های متنوعی تولید می شود که پر فروش ترین آن چارچوب فلزی فرانسوی می باشد در زمان خرید حتما به موارد زیر توجه کنید :آستانه...
ادامه مطلب