قرنیز – کد ۷۱۱

قرنیز

قرنیز

قابیلیت ساخت با رنگ پوششی یا روکش وکیوم

ابعاد سفارشی