درب اتاق با چهارچوب – کد ۱۴۲

درب مشکی

رنگ پلی اورتان