درب اتاقی – کد ۱۱۵

درب روکش چوب

درب با چهارچوب

روکش چوب بلوط

رنگ پلی اورتان