درب اتاقی سفید – کد ۱۰۹

درب با چهارچوب

رنگ پلی اورتان والرسا

طراحی مدرن

ارتفاع ۲۹۰CM