چهارچوب فلزی

چهارچوب های اتاقی و سرویسی در دو نوع چهارچوب چوبی و یا چهارچوب فلزی ساخته می شوند که انواع چوبی آن را می توانید در بخش درب و چهارچوب های چوبی ببینید ولی چهارچوب های فلزی در مدل های متنوعی تولید می شود که پر فروش ترین آن چارچوب فلزی فرانسوی می باشد

در زمان خرید حتما به موارد زیر توجه کنید :
آستانه دار بودن یا نبودن چهارچوب
جای قفل پانچ شده
لولای مورد استفاده
ورق آهن چهارچوب